โอริงกล่อง Kit B-3

ตารางแสดงขนาดของโอริงกล่อง Kit B-3

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง