โอริงกล่อง Kit B-2

ตารางแสดงขนาดของโอริงกล่อง Kit B-2

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง