โอริงกล่อง Kit B-1

ตารางแสดงขนาดของโอริงกล่อง Kit B-1

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง